چاپ کارت دانشجویی مرکز بهترین چاپ کارت دانشجویی ،چاپ مدرن کارت دانشجویی ،دانشجویی کارت ،کیفیت برتر در چاپ کارت دانشجویی ،طراحی کارت دانشجویی ،چاپ کارت دانشجویی pvc ،تولید کارت دانشجویی ،بزرگ ترین چاپ کارت دانشجویی ،چاپ رنگی کارت دانشجویی ،کارت دانشجو ،آموزش چاپ کارت دانشجویی ،صدور کارت دانشجویی http://www.student-card.ir 2018-04-23T16:06:19+01:00 text/html 2018-02-09T17:30:44+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc قیمت چاپ کارت پرسنلی pvc http://www.student-card.ir/post/95 <div style="text-align: center;"><u><i><b><font size="5"><sup>کاربرد و روشهای پیشنهادی&nbsp;قیمت چاپ کارت پرسنلی pvc</sup></font></b></i></u></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b>مرکز چاپ کارتهای پی وی سی&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><u><i><font size="3">چاپ کارت کارکنان دانشجویی</font></i></u></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cardco.ir/wp-content/uploads/2017/06/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-pvc-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84%DB%8C-2-362x362.jpg" alt="قیمت چاپ کارت پرسنلی pvc"></div><div>چاپ های مختلف کارت های پی وی سی مختلف، قیمت چاپ پرسنلی pvc چاپگرهای پی وی سی را می توان بر روی انواع کارت های پی وی سی چاپ کرد</div><div><br></div><div style="text-align: left;">همچنین کارت های هوشمند پی وی سی با ابعاد و ضخامت های مختلف.</div><div><div style="text-align: center;">کارت PVC (760 میکرون) استاندارد در یک مانع قابل حمل است</div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b>&nbsp;مرکز کارت دانشجویی</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><i>&nbsp;چاپگر کارت پرسنلی</i></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><u><font color="#006600">&nbsp;چاپ کارت پرسنلی pvc</font></u></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><strike>&nbsp;صدور کارت پرسنلی</strike></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b><i>&nbsp;قیمت کارت پرسنلی pvc<span style="white-space:pre"> </span></i></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><u><i><sup>&nbsp;چاپ تکی کارت pvc</sup></i></u></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><i><b><font size="2">&nbsp;چاپ کارت pvc تکی</font></b></i></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b><font color="#ff0000">&nbsp;دستگاه چاپ کارت پی وی سی</font></b></td></tr></tbody></table></div><div>چاپ یک کارت پی وی سی چهار رنگ و دو رنگ است</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cardco.ir/wp-content/uploads/2017/07/122-1170x1170.jpg" alt="چاپ کارت پرسنلی pvc"></div><div><font size="3" color="#666600">&nbsp;از آنجا که چاپ این نوع کارت ها در گردش و کمتر از 1000 محدود است</font>، هزینه ساخت این نوع کارت تا حد زیادی به شما کاهش می یابد. شما نمی توانید 2 تا 3 هفته از هزاران سفارش صبر کنید و <b><font size="2">چاپ کارت پرسنلی pvc</font></b> در یک روز منتشر می شود.</div></div><div><div style="text-align: start;"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">همچنین، کارت های هوشمند پی وی سی با ابعاد و ضخامت های مختلف.</span></div><div style="text-align: start;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">کارت های پی وی سی:</font></b></div><div style="text-align: start;">کارت های پی وی سی&nbsp;<a href="http://student-card.ir/" target="" title="چاپ کارت دانشجویی">چاپ کارت دانشجویی</a>&nbsp;طراحی شده اند که از طریق انتقال حرارت قیمت چاپ کارت پرسنلی روی سطح کارت قرار می گیرند</div><div style="text-align: start;"><br></div><div style="text-align: left;">روبان اطلاعاتی در مورد آن ارائه می دهد.</div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cardco.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84%DB%8C/" target="" title="قدرت گرفته از چاپ کارت پرسنلی"><div><font color="#ffffff">powered by&nbsp;http://cardco.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84%DB%8C/</font></div><div></div></a></div></div> text/html 2018-01-19T20:02:59+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپ کارت pvc تکی http://www.student-card.ir/post/94 <div style="text-align: center;"><font size="6"><b><i><u>چاپخانه کارتهای pvc تکی</u></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><u>چاپ کارت pvc به صورت تکی در اولین مرکز چاپخانه در کشور به روش جدید صنعتی 1440 dpi .</u></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div><i><sup><font size="3">چاپ یک کارت PVC برای چاپ یک کارت پی وی سی تکی pvc یک ابزار کاربردی برای احراز هویت است.&nbsp;</font></sup></i></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cardco.ir/wp-content/uploads/2017/07/103-362x362.jpg" alt="چاپ کارت pvc تکی"></div><div>چاپ یک کارت پی وی سی چاپ کارت شناسایی یکی از روش های چاپ افست، چاپ دیجیتال و تدوین است.</div><div><br></div><div><font size="4"><sup><i>&nbsp;چاپ کارت پی وی سی PVC یکی از موثرترین روش های تبلیغاتی است&nbsp;</i></sup></font></div><div><ul><li>برای&nbsp;<a href="http://student-card.ir/" target="" title="چاپ کارت دانشجویی">چاپ کارت دانشجویی</a>&nbsp;شناسایی، کارت سوخت</li><li><u>چاپ کارت پی وی سی، چاپ کارت پی وی سی و چاپ</u></li><li><b>چاپ کارت های اعتباری مانند چاپ کارت</b></li><li>&nbsp;کارت مفر، کارت شهرستان کارت بازی، کارت رستوران، کارت دانشجویی پی وی سی، کارت پارکینگ</li><li><strike>&nbsp;کارت باشگاه ورزشی</strike></li><li><u>کارت کارت و کارت آموزشی، کارت هدیه</u></li><li>کارت مهمان، Rfid کارت</li><li><i><u>&nbsp;آهنربا وی پی وی سی</u></i></li><li><b><i>کارت بازرگانی کارت پی وی سی</i></b></li><li><u>کارت اینترنت با قلم مو، کارت چاپ pvc contact&nbsp;</u></li><li>تماس های بدون تماس</li><li>&nbsp;کارت هوشمند و بیشتر.</li></ul></div><div style="text-align: left;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cardco.ir/wp-content/uploads/2017/07/129-362x362.jpg" alt="چاپ کارت پی وی سی تکی"></div><div><div style="text-align: center;"><u><i>چاپ کارت دانشجویی</i></u></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">چاپ کارت دانشجویی</b></div><div><br></div><div><b><i><font color="#660000">چاپ های مختلف کارت های پی وی سی مختلف، چاپگرهای پی وی سی را می توان بر روی انواع کارت های پی وی سی چاپ کرد</font></i></b></div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b><i>&nbsp;مرکز چاپ کارت<span style="white-space:pre"> </span></i></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><u>&nbsp;چاپ تکی کارت</u></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><i>&nbsp;چاپ کارت pvc تکی</i></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;چاپ کارت پی وی سی تکی</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;صدور کارت تکی پرسنلی</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b>&nbsp;چاپ تکی کارت شناسایی</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><u><i>&nbsp;چاپ تکی کارت پرسنلی pvc</i></u></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><i>&nbsp;چاپ کارت pvc تکی</i></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://coico.ir/wp-content/uploads/2017/06/gift-card3.jpg" alt="مرکز چاپ کارت pvc"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><i>از سرویس های دیگر ما:</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><u>چاپ یک کارت - چاپ یک کارت PVC - چاپ کارت کارکنان - چاپ یک کارت ویزیت پی وی سی - کارمند کارت PVC -</u></div><div><u><i>کارت پرسنلی - چاپ کارت پی وی سی - چاپ کارت پرسنلی پی وی سی</i></u></div></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><i><u>روش چاپ PVC کارت PVC:بنابراین، آنها در موسسات مالی، بانک ها و شرکت های حمل و نقل مانند مترو و ... استفاده می شود.</u></i></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><b>روش چاپ برای PVC PVC کارت یکی از روش های افست یا دیجیتال است.</b> اگر اطلاعات در کارت متغیر نیست (در حجم بالا)، روش افست برای چاپ استفاده می شود، در حالی که اطلاعات متغیر در کارت نتیجه استفاده از چاپگر کارت PVC است. برای چاپ توسط چاپگر، ماشینکاری مورد استفاده چاپ حرارتی مستقیم یا غیر مستقیم است.</div><div><br></div><div style="text-align: left;">بخش چاپ و تبلیغاتی در تولید و چاپ کارت های پی وی سی، با کارکنان با تجربه و کارکنان درخشان و آماده ارائه خدمات به مشتریان آگاه است.</div><div style="text-align: center;"><a href="http://coico.ir/print-card/" target="" title="Designed by: چاپ کارت pvc تکی"><b>Designed by: چاپ کارت pvc تکی</b></a></div></div> text/html 2017-12-16T00:20:36+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپ کارت دانشجویی http://www.student-card.ir/post/3 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cardpardaz.ir/images/gallery/13641sfdxdg.jpg" alt="چاپ کارت دانشجویی pvc"></div><div style="text-align: center;">چاپ کارت دانشجویی pvc</div><div style="text-align: center;">مرکز چاپ دیجیتال کارت دانشجویی</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cardpardaz.ir/images/gallery/345043vqckug.jpg" alt="پرینت کارت ورود به جلسه دانشگاه"></div><div style="text-align: center;">ارزان ترین چاپ کارت دانشجویی</div><div style="text-align: center;">مرکز چاپ تخصصی دانشجویی با پیشرفته ترین دستگاه ها</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cardpardaz.ir/images/gallery/121027ahomeh.jpg" alt="چاپ کارت دانشجویی پی وی سی"></div><div style="text-align: center;"><a href="http://student-card.ir/" target="_blank" title="چاپ کارت دانشجویی pvc">student-card</a></div> text/html 2017-12-15T12:44:57+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc طرح کارت پرسنلی دانشجویی http://www.student-card.ir/post/93 <div><b><i><u><font size="5">دستگاه چاپ کارت پرسنلی</font></u></i></b></div><div><div><u>استفاده از چاپ افست برای طرح های ثابت در کارتهای دانشجویی برای کاهش هزینه های چاپ</u></div></div><div><br></div><div><b><i><u><font size="5">قیمت چاپ کارت پرسنلی pvc</font></u></i></b></div><div><b><i>&nbsp;در خصوص کارتهای دانشجویی</i></b> پرسنلی پی وی سی&nbsp; استفاده از چهار لایه رنگی YMCK که نشان دهنده ی رنگهای چاپ کارت Y زرد،M (ریبون چاپ کارت پرسنلی )&nbsp; قرمز، C (ریبون چاپ کارت <u><sup><b>دانشجویی</b></sup></u>) آبی و K&nbsp; مشکی و یک لایه تثبیت شده است.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cardco.ir/wp-content/uploads/2017/07/129-362x362.jpg" alt="طرح کارت پرسنلی دانشجویی"></div><div><b><i><u><font size="5">چاپ کارت pvc تکی</font></u></i></b></div><div>در روش اختصاصی <i><u><font color="#336666">طراجی کارتهای پرسنلی دانشجویی </font></u></i>مکانیزم چاپ فوری مستقیم کارت پی وی سی ، هد پرینتر به روشهای اصولی با سرعت بالا مستقیما بر روی ریبون و کارت قرار گرفته و رنگها به <b style="background-color: rgb(204, 255, 255);">سبب حرارت هد بر روی کارت دانشجویی</b> چاپ&nbsp; می شود.&nbsp;</div><div><b><i><u><font size="5">کارت pvc خام</font></u></i></b></div><div><a href="http://coico.ir/student-card/" target="" title="چاپ کارت دانشجویی"><b><i>چاپ کارت پی‌وی‌سی پرسنلی دانشجویی</i></b></a>&nbsp;جنس PVC در حال حاضر یکی از پر مصرف ترین&nbsp; شیوه های احراز هویت جهت ارائه خدمات می‌باشد.&nbsp;</div><div><b><i><u><font size="5">طرح کارت پرسنلی</font></u></i></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ribbonha.ir/wp-content/uploads/2017/09/RIBBON-FARGO.jpg" alt="ریبون چاپ کارت"></div><div><b><u><font size="2" color="#333399">دستگاههای چاپ دیجیتال کارت دانشجویی</font></u></b> پی وی سی PVC به چندین روش چاپ دیجیتال مستقیم و چاپ دیجیتال غیر مستقیم تقسیم می شوند&nbsp;</div><div><b><i><u><font size="5">کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون</font></u></i></b></div><div><u><i>نمونه های چاپ کارتهای پی وی سی مانند کارت پرسنلی دانشجویی:</i></u></div><div>کارت باشگاه ، کارت تخفیف ، شخصی سازی کارت بانکی ، چاپ بر روی کارت های هوشمند ، چاپ روی کارت های بدون تماس، کارت گارانتی ،&nbsp;<a href="http://student-card.ir/" target="" title="چاپ کارت دانشجویی pvc">چاپ کارت دانشجویی</a>&nbsp;، چاپ کارت وفاداری مشتریان ، کارت اعتباری ، کارت شهربازی و سایر کارتهای هوشمند نیز بهره گرفت.</div><div><b><i><u><font size="5">نمونه کارت پرسنلی</font></u></i></b></div><div><div><b style="background-color: rgb(255, 204, 255);">چاپ فوری کارت دانشجویی</b> به صورت دیجیتال برای موسسات علمی معتبر</div></div><div><br></div><div><b><i><u><font size="5">سایز کارت پرسنلی</font></u></i></b></div><div>خدمات اصلی در توسعه دهنده های&nbsp;<a href="http://ribbonha.ir/fargo-ribbon-printer/" target="" title="ریبون چاپ کارت پی وی سی ">ریبون چاپی در کارتهای پی وی سی</a>&nbsp;پرسنلی کارتهای مدرن و جدید شناسیایی دانشجویی هستند .</div><div><a href="http://coico.ir/" target="" title="چاپ کارت pvc"><div style="text-align: center;"><i><b><font color="#ffffff">http://coico.ir/</font></b></i></div><div></div></a></div> text/html 2017-10-01T12:49:53+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپ کارت دانشجویی مانند دانشگاه آزاد http://www.student-card.ir/post/92 <u style=""><font size="3" face="Mihan-Iransans" style=""><sup style=""><b>مشخصات چاپ کارت دانشجویی مانند دانشگاه آزاد</b></sup></font></u><div><u>توجه : چاپ کارتهای دانشجویی فقط به درخواست دانشگاه ها و به درخواست مراکز رسمی آموزشی همراه با نامه ی مهر و سربرگ دار انجام می شود .</u></div><div><br></div><div><b>چاپ کارت دانشجویی</b> در ابعاد کارتهای بانکی چاپ می شوند .</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i64.tinypic.com/33bn8fa.jpg" alt="چاپ کارت دانشجویی pvc"></div><div>نکاتی آموزنده در خصوص چاپ کارت دانشجویی :&nbsp;</div><div><div>"کلیه خدمات طراحی و چاپ کارتهای دانشجویی (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=mm4dFuFKjGE" target="" title="فیلم مراحل چاپ کارت دانشجویی">فیلم کامل مراحل چاپ کارت دانشجویی&nbsp;</a>)&nbsp; با تیراژ بالا برای دانشگاه های بزرگ با کارت شناسایی می شوند&nbsp; و مراکز علمی معتبر.</div><div>استفاده از چاپ افست ( مخصوص کارت pvc دانشجویی )&nbsp; برای طرح های ثابت در کارتهای دانشجویی برای کاهش هزینه های چاپ</div><div>چاپ فوری کارت دانشجویی به صورت دیجیتال برای موسسات علمی معتبر</div></div><div><a href="http://coico.ir/student-card/" target="" title="منبع مقاله چاپ کارت دانشجویی">منبع مقاله : چاپ کارت دانشجویی</a>&nbsp;"</div><div><br></div><div><sup><font size="3" color="#006600">نمونه ای از چاپ کارت دانشویی پی وی سی بانکی</font></sup></div><div><ol><li>كارت دانشجویی که در دست دارید</li><li><u><font color="#ff0000">چاپ کارت دانشجویی</font></u></li><li><i>چاپ pvc کارت </i>دانشجویی&nbsp;</li><li>کارت دانشجویی</li><li><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">چاپ کارت دانشجویی&nbsp;</span></li><li>&nbsp;علاوه برآنکه هویت دانشگاهی شما را مشخص می‌كند بدون تماس</li><li><b><i>چاپ کارت دانشجویی</i></b> مغناطیسی</li><li>ی‌توانید به سامانه جامع آموزش</li><li><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);">چاپ کارت دانشجویی امنیتی&nbsp;</span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">چاپ کارت دانشجویی</span> لمینت</li><li>چاپ پی وی سی کارت دانشجویی</li><li>&nbsp;استفاده از کارتهای دانشجویی&nbsp;</li></ol></div><div><br></div><div>بسیاری از سامانه های مرتبط با<a href="http://student-card.ir/" target="" title="کارتهای دانشجویی pvc"> کارتهای دانشجویی pvc&nbsp;</a>کارت دانشگاه آزاد دانشجویی استفاده می شوند</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cardco.ir/wp-content/uploads/2017/06/etebari1-362x362.jpg" alt="چاپ کارت دانشجویی pvc"></div><div>چاپ شده در دانشگاه آزاد مانند خدماتی نظیر کتابخانه‌های دانشگاهی،&nbsp;<b>تغذیه دانشجویی</b>&nbsp;، كنترل تردد دانشجویان&nbsp;</div><div>، اسكان, خوابگاه و نظایر آن را، ممکن می سازد.&nbsp; یا تعویض مراجعه و پس از ورود اقدام به&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Student_identity_card" target="" title="اقدام به چاپ کارت دانشجویی pvc">چاپ کارت دانشجویی pvc</a>&nbsp; از طریق منوی "چاپ کارت پی وی سی شناسایی " اقدام به ایجاد درخواست صدور كارت مجدد کارت ( مانند کارتهای پرسنلی pvc ) و یا" تعویض کارت دانشجویی "&nbsp; نموده است .</div><div><br></div><div><b><u><font size="2" color="#003300">چاپ کارت دانشجویی شیراز</font></u></b></div><div><br></div><div>&nbsp; گردش&nbsp; قابلیت چاپ دیجیتالاطلاعات متغیر بر روی<b><font size="2" face="Mihan-Nassim"> کارت دانشجویی</font></b> از جمله: شماره سریال، چاپ مشخصات، شماره دانشجویی مراحل صدور كارت « صدور کارت دانشجویی دانشگاه آزاد » درخواست شده خود را, پیگیری نمایید.</div> text/html 2017-08-16T13:31:56+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc قیمت پرینترهای چاپ کارت http://www.student-card.ir/post/91 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cardco.ir/wp-content/uploads/2017/06/danesh1-1024x1024.jpg" alt="چاپ کارت دانشجویی پی وی سی"></div><div><a href="http://cardco.ir/" target="" title="چاپ کارت ">چاپ pvc</a>&nbsp;کارت دانشجویی ,&nbsp;قیمت پرینترهای چاپ کارت &nbsp;</div><div>کارت دانشجویی &nbsp;در غیر اینصورت و عدم تأیید چاپ بر روی انواع کارت قیمت پرینتر چاپ کارت &nbsp; Magnetic , PVC , PVH , ABS , PET , RFID , Contactless , smartCard &nbsp;اطلاعات ثبت شده کارت دانشجویی برای شما صادر نخواهد شد</div><div><div>چاپ کارت دانشجویی بدون تماس و غیر مستقیم کارت ویزیت امنیتی و اعتباری&nbsp;</div><div>چاپ با کیفیت روشهای جدید چاپ کارت دانشجویی سرعت چاپ : 24 ثانیه برای هر کارت / 465 &nbsp;عدد کارت در هر ساعت</div><div>&nbsp;پرینترهای چاپ کارت در اسرع چاپ کارت دانشجویی مغناطیسی خدمات تصویر می بایست تمام رخ، با پشت زمینه سفید و فاقد هرگونه علامت مهر، منگنه و ... باشد &nbsp;رنگی پرینترهای (مثل نام و تصویر در کارتهای دانشجویی pvc ) از چاپگرهای کارت PVC &nbsp;استفاده می شود. &nbsp;</div><div><div>کیفیت چاپ 300dpi/11.8 MillionColor</div><div><a href="http://cardco.ir/product-category/pvc-card/" target="" title="چاپ کارت ">چاپ کارت</a>&nbsp;فراتر از کارت قیمت پرینترهای کارت &nbsp; بدون گوشه</div><div>مخزن ورودی 100 کارت ، مخزن خروجی 500 کارت</div><div>مرکز چاپ و طراحی کارتهای دانشجویی به روشها و خدمات بهتر با قیمتی مناسب .&nbsp;</div><div>دارای Line LCD 2و 2 كلید برای پیغام های پرینتر ( قیمت پرینتر چاپ کارت &nbsp; )</div></div><div>مجری طراحی و چاپ قابلیت نگهداری 50 عدد کارت در مخزن نگهدارنده ورودی و 30 عدد کارت در مخزن خروجی دستگاه چاپ کارت &nbsp;انواع کارتهای پسوند تصویر ارسالی قیمت پرینترهای چاپ پی وی سی &nbsp;از نوع JPG یا JPEG باشد دیجیتال&nbsp;</div><div>چاپ ارزان کارت دانشجویی &nbsp;اسکرچ ( UV ) شماره سریال چاپ آنی کارت دانشجویی به صورت دیجیتال برای موسسه های علمی معتبر . &nbsp;مانند دقت کنید&nbsp;</div></div><div><div><br></div></div> text/html 2017-06-26T10:56:17+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپ کارت پرسنلی تردد دانشجویی http://www.student-card.ir/post/90 چاپ کارت تردد دانشجویی برای آسان کرد در امر ورود و خروج .<div>چاپ کارت پرسنلی برای دانشجویان برای شناسایی افراد محصل در دانشگاه ها ضروری است .</div><div>چاپ کارت تردد دانشجویی با پیشرفته ترین خدمات پرینترها .</div><div>پرینترهای چاپ کارت پی وی سی با مشخصات فنی و تخصصی تر .</div><div>چاپ اصلی کارت پی وی سی با مشخصات فنی دقیق تر .</div> text/html 2017-04-12T04:18:08+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپ رنگی با متد جدید کارت دانشجویی http://www.student-card.ir/post/89 خدمات اصلی به وسیله کارتهای دانشجویی خدمات به روشها و خدمات درست تر چاپ خواهند شد .<div>اصلی ترین مرکز چاپ کارت پی وی سی در متدهای به روز با تحقیقات دانشجویی .</div><div>چاپ رنگی کارت دانشجویی پی وی سی .</div> text/html 2017-04-03T04:32:51+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپ انواع کارت دانشجویی پی وی سی جدید http://www.student-card.ir/post/88 مرکز چاپ کارتهای دانشجویی پی وی سی به خدمات بهتر .<div>چاپ کارت های گارانتی دانشجویی برای خدمات بهتر و اصلی تر .</div><div>جدید ترین روش برای چاپ انواع کارتهای پی وی سی به خدمات بهتر .</div><div><a href="http://warranty-card.ir/" target="" title="چاپ کارت گارانتی">چاپ انواع کارت گارانتی</a></div> text/html 2017-03-12T21:20:46+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc طراحی کارتهای پرسنلی http://www.student-card.ir/post/87 چاپ و طراحی کارت پرسنلی پی وی سی .<div>خدمات اصلی به وسیله چاپ انواع کارتهای پرسنلی پی وی سی .</div><div>زوشهای چاپ کارت پرسنلی&nbsp;</div><div><a href="http://personal-card.ir/" target="" title="چاپ کارت پرسنلی">چاپ کارت پرسنلی</a></div> text/html 2017-03-03T20:38:26+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc رنگ طرح کارت دانشجویی http://www.student-card.ir/post/86 مرکز طراحی های کارتهای دانشجویی به خدمات بهتر و کامل تر .<div>رنگ آمیزی چاپ انواع کارت دانشجویی به خدمات بهتر و اصلی تر .</div><div>طراحی کارت پرسنلی پی وی سی به خدمات بهتر کارتها تولید می شوند .</div><div><a href="http://student-card.ir/" target="" title="چاپ کارت دانشجویی">چاپ کارت دانشجویی</a></div> text/html 2017-02-26T05:33:00+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc مرکز چاپ عمومی کارت دانشجویی http://www.student-card.ir/post/84 مرکز چاپ انواع کارت دنشجویی به وسیله خدمات و روشهای جدید تر .<div>اساسی ترین روشها و خدمات تخصصی کارتهای دانشجویی به روشهای بهتر .</div><div>اصلی ترین مرکز چاپ انواع کارت پرسنلی پی وی سی .</div> text/html 2017-02-24T21:22:44+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc طراحی و چاپ کارت دانشجویی پی وی سی http://www.student-card.ir/post/85 <div style="text-align: justify;"><div>چاپ کارت طراحی و چاپ کارت دانشجویی پی وی سی در اسرع وقت</div><div>طراحی و چاپ دیجیتال روی انواع کارت های پی وی سی به صورت سینگل و شیت تمام رنگی</div><div>چاپ افست کارت مغناطیسی و مایفر</div><div>کارت های هوشمند Smart Card</div><div>مرکز چاپ و طراجی کارتهای دانشجویی پی وی سی .</div><div>طراحی و چاپ کارت دانشجویی پی وی سی اعتباری</div><div>طراحی کارت با ارسال نمونه چاپی</div><div>طراحی و تولید انواع کارت دانشجویی پی وی سی .</div></div> text/html 2017-01-07T18:42:09+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپ رنگی و مشکی کارت دانشجویی http://www.student-card.ir/post/83 مرکز چاپ انواع کارتهای دانشجویی به خدمات بهتر انواع کارت ها چاپ می شوند .<div>اصلی ترین مرکز چاپ کارت پی وی سی به خدمات بهتر انواع کارتها چاپ می شوند .</div><div>خدمات بهتر برای چاپ رنگی و مشکی انواع کارتها به خدمات جدید و بهتر .</div><div>راهکارهای چاپ اصلی کارت پی وی سی برای خدمات مشکی و رنگی تر کارتها بهتر از همیشه کارتها تولید می شوند .</div><div>راه حل چاپ کارت پی وی سی به خدمات بهتر از همیشه .</div> text/html 2017-01-04T08:26:18+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc پرینتر چاپ کارت دانشجویی جنس پی وی سی بانکی http://www.student-card.ir/post/82 <div>مرکز&nbsp;پرینتر چاپ کارت دانشجویی جنس پی وی سی بانکی</div><div>پرینتر چاپ کارت دانشجویی جنس پی وی سی بانکی دستگاه چاپ</div><div>دستگاه پرینتر چاپ کارت دانشجویی جنس پی وی سی بانکی کارت</div><div>دستگاه چاپ کارت</div><div><div>پورت شبکه : دارد (Ethernet)</div><div>حافظه داخلی : ۳۲MB RAM</div><div>باکس ورودی و خروجی کارت : ۱۰۰ کارت / ۲۰۰ کارت (Inbox / Outbox )-</div><div>سرعت چاپ رنگی در ساعت : ۱۱۳ کارت یکرو</div><div>تکنولوژی چاپ : غیر مسقیم (Retransfer Printer)</div><div>کیفیت چاپ : ۳۰۰DPI</div><div>امکان چاپ با ریبون نیم پنل : ندارد</div><div>امکان چاپ با ریبون شورت پنل : ندارد</div><div>ریبون های دستگاه: Re Transfer film YMCKK – YMCK –YMC – YMCFK- چاپ لایه امنیتی ( (UV : دارد</div><div>ابعاد چاپ برروی کارت : فراتر کارت</div><div>شمارشگر تعداد کارت چاپ شده : دارد (counter) –</div><div>دارای نمایشگر (LCD) برای نمایش پیامهای دستگاه : دارد</div><div>چاپ رنگی و تکرنگ : دارد</div><div>fargo hdp5000 ribbon</div><div>چاپگر : یکرو Single sided ) (</div></div><div>چاپ انواع کارتهای دانشجویی .</div><div>چاپگرهای کارت دانشجویی .</div><div>مرکز خدمات انواع کارت دانشجویی پی وی سی به خدمات بهتر و کامل تر .</div><div>چاپ کارت pvc</div><div>کارتهای دانشجویی به صورت مغناطیسی بانکی &nbsp;PVC</div><div>کارت پی وی سی</div><div>پرینتر چاپ کارت دانشجویی جنس پی وی سی بانکی پرینتر</div><div>چاپگر کارت PVC</div><div>پرینتر چاپ کارت دانشجویی جنس پی وی سی بانکی پرینتر Zebra</div><div>کارت پرینتر</div><div>Fargo پرینتر چاپ کارت دانشجویی جنس پی وی سی بانکی پرینتر</div><div>Datacard کارت پرینتر</div><div>Evolis</div><div>ریبون</div><div>قابلیت اتصال به ماژول دو رو کننده چاپ : دارد</div><div>چاپ کارت دو رو همزمان : دارد ( با اتصال ماژول دو رو )</div> text/html 2016-12-29T07:24:20+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc تولید انواع کارت پی وی سی دانشجویی http://www.student-card.ir/post/81 مرکز تولید انواع چاپ کارتهای پی وی سی به روشهای جدید کارتها را می شود تولید کرد .<div>خدمات جدید و مدرن به خدمات بهتر انواع کارتها به روشهای جدید تر تولید می شوند .</div><div>مرکز انواع چاپ کارتهای داشجویی پی وی سی ها .</div> text/html 2016-12-09T02:54:22+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc دقیق ترین مرکز چاپخانه کارت دانشجویی در کشور http://www.student-card.ir/post/80 صحت و دقت در کار چاپ کارت دانشجویی از نظرهای بسیار اهمیت دارد .<div>چاپ دقیق کارتهای پی وی سی دانشجویی به وسیله چاپخانه تخصصی چاپ کارت دانشجوها می تواند در کیفیت و رضایت مندی کارتها موثر باشد .</div><div>مرکز دقیق ترین چاپ کارت پی وی سی دانشجویی به روشهای جدید و منحصر به فرد کارتهای جدید را تولید و پخش می کند .</div><div>دقت نظر در کار چاپخانه کارت دانشججویی از مهمترین مراحل تولید کارتها در دانشگاه ها است .</div><div>تخصصی ترین مرکز چاپ کارت دانشجویی به روشها و خدمات جدید تر به وسیله چاپگرهای تخصصی چاپ می شوند .</div> text/html 2016-11-24T10:11:25+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپ کارتهای دانشجویی به پرینترهای صنعتی همراه لمینت http://www.student-card.ir/post/79 <div>نوع دستگاه :چاپ کارتهای دانشجویی با پرینترها و &nbsp;دستگاه چاپ UV – LED &nbsp;مناسب برای چاپ کاغذ دیواری ، جنس های بدون کوتینگ و چاپ های&nbsp;</div><div>پرینتر چاپ کارت دانشجویی با روشها و خدمات بهتر می شود انواع کارتها را تولید کرد .</div><div>روشها و خدمات جدید با پرینترهای مدرن کارت پی وی سی به وسیله خدمات جدید تر و مدرن تر .</div><div>روشهای چاپ کارت دانشجویی به وسیله پرینترهای جدید و سریع کارت پی وی سی پرسنلی .</div><div>مرکز انواع کارت پرسنلی دانشجویی با خدمات و روشها تخصصی با پرینترهای صنعتی .</div><div>چاپ کارتهای دانشجویی به پرینترهای صنعتی همراه لمینت&nbsp;</div><div>هد : دارای هد های چاپ کارتهای دانشجویی به پرینترهای صنعتی همراه با کیفیت چاپ و استحکام و استقامت</div><div>مشخصات انواع&nbsp;چاپ کارتهای دانشجویی به پرینترهای صنعتی همراه لمینت&nbsp;</div><div>عرض : دارای عرض چاپ 25/1متر</div> text/html 2016-11-18T13:50:10+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپ آنی کارتهای دانشجویی به صورت رسمی http://www.student-card.ir/post/78 چاپ کارت دانشجویی به صورت رسمی و تخصصی چاپ انواع کارتها را به درستی انجام و خدمات را بهتر مدرن تر می کند .<div>مرکز خدمات چاپی انواع کارتهای پی وی سی به وسیله پرینترهای چاپ کارت پی وی سی خدمات را اصولی تر از کارتهای دانشجویی تولید می شوند .</div><div>مرکز اساسی چاپ کارت دانشجویی به خدمات و روشهای بیشتر انواع کارتها چاپ می شوند .</div><div>خدمات چاپ دانشجویی کارتها به وسیله چاپ آنی انواع کارتها .</div><div>خدمات طراحی و چاپ کارت پی وی سی دانشجویی .</div> text/html 2016-11-02T19:29:52+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپگرهای اصلی و تخصصی کارت دانشجویی http://www.student-card.ir/post/77 خدمات اصلی و اصولی با پرینترهای چاپ کارت پی وی سی خدمات به درستی انجام و روشها را به درستی انجام می شوند .<div>مراکز و خدمات بهتر با پرینترهای جدید تر پرینترهای دانشجویی تر کارتها چاپ می شوند .</div><div>چاپگرهای اساسی به خدمات بهتر و اصولی خدمات بهتر و کامل تر انجام می شود .</div><div>خدمات تخصصی با پرینترهای جدید تر کارتها را می شود چاپ شود .</div><div>دانشجویی کارتها را با انواع خدمات بهتر خدمات بهتر انجام خواهند شد.</div><div>بهترین خدمات برای کارتهای دانشجویی اصلی کارتها چند کاربره است .</div><div>خدمات اصلی با صدور کارت های پی وی سی .</div> text/html 2016-10-21T21:02:20+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc خاستگاه کارتهای دانشجویی پی وی سی http://www.student-card.ir/post/76 خدمات اولیه طراحی کارتهای دانشجویی به وسیله پرینترهای چاپ کارت پی وی سی بهتر و مدرن تر همیشه با نرم افزارهای طراخی به روز انجام می شود .<div>مرکز خدمات چاپ و تولید کارتهای پی وی سی به وسیله خدمات بهتر همه کارتها را می شود با هم تولید کرد .</div><div>مراکز و خدمات اصلی در زمینه کارتهای پی وی سی دانشجویی خاستگاه باید واحد حراست باشد .</div><div>اصول اولیه به وسیله چاپگرهای کارت پی وی سی خاستگاه انها خدمات و تولیدات مدرن می باشد .</div><div>مراکز و خدمات اصولی به وسیله خدمات جدید تر پرینترهای پی وی سی را بهتر از همیشه می شود دانشجویی و تحقیقاتی چاپ کرد .</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>خاستگاه طراحی و تولید کارتهای پی وی سی دانشجویی به وسیله خدمات آموزشی برای دانشجویان .</div><div>اصول مدرن در جهت چاپ کارتهای پی وی سی خدمات اصلی و فرعی کارتها را با خدمات جدید تر تعویض می کنیم .</div><div>خدمات اولیه چاپ و تولید کارتها به راهکارتهای جدید و مدرن تر .</div> text/html 2016-09-26T12:28:17+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپ مشکی کارت دانشجویی http://www.student-card.ir/post/75 چاپ مشکی انواع کارتهای دانشجویی به وسیله پرینترهای جدید و مدرن کارتها به وسیله خدمات مدرن تر بهتر می شود کارتها را تولید کرد .<div>اصولی چاپگرهای مشکی کارتهای پی وی سی خدمات رنگی و مشکی کارتها به وسیله خدمات بهتر کارتها چاپ خواهد شد .</div><div>دانشجویی کارتها به خدمات و مدرن ترین روشها انواع کارتها چاپ می شوند .</div><div>اصول فنی در چاپ کارتهای پی وی سی دانشجویی بهتر انواع کارتها از نو چاپ می شوند .</div><div>چاپگر کارتهای پی وی سی خدمات جدید تری برای ارائه دارند .</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>چاپگر مشکی و تک رنگ کارت برای خدمات به روز و خدمات بهتر از همیشه بهتر کارتها را می شود تولید کرد .</div><div>مشکی ترین روش برای چاپ کارتها برای همیشه می شود کارتها را از نو تولید کرد .</div> text/html 2016-08-24T04:46:28+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc علوم کارت دانشجویی پی وی سی http://www.student-card.ir/post/73 علوم چاپ کارت دانشجویی به خدمات و روشهای جدید تر برای انواع خدمات چاپی بر می گردد .<div>مرکز روشهای جدید تر برای خدمات بهتر انواع کارتها به روشهای جدید و مرتب شده چاپ می شوند .</div><div>تخصصی ترین راهکار برای چاپ کارتهای پی وی سی به خدمات مدرن تر انواع کارتها چاپ می شوند .</div><div>طراحی انواع کارت دانشجویی پی وی سی به علوم و فنون انواع چاپ کارت پی وی سی .</div><div>مرکز خدمات طراحی های کارت پی وی سی .</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>تخصصی ترین مرکز چاپ کارت به وسیله خدمات جدید تر برای خدمات بهتر کارتهای پرسنلی و شناسایی .</div><div>چاپ رنگی کارت دانشجویی به وسیله علوم و خدمات بهتر .</div><div>علم تخصصی کارتهای دانشجویی برای خدمات بهتر .</div> text/html 2016-08-23T19:40:43+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc اصل طراحی کارت دانشجویی http://www.student-card.ir/post/74 اصل چاپ کارت پی وی سی به وسیله خدمات بهتر و کامل تر انجام می شوند .<div>مراکز اصلی در چاپ کارت پی وی سی دانشجویی به وسیله انواع پرینترها .</div><div>اصلی ترین روشها در چاپ انواع کارتهای پی وی سی به وسیله پرینترهای چاپ کارت پی وی سی خدمات طراحی تر انجام می شوند .</div><div><br></div><div><br></div><div>طراحی اورجینال خدمات به وسیله انواع پرینترها بهتر انجام می شوند .</div><div>خدمات دانشجویی کارت پی وی سی به خدمات و روش های اصلی چاپ کارتها بهتر انجام می شوند .</div><div><br></div> text/html 2016-08-03T05:05:47+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc چاپ ارزشی دانشجویی PVC http://www.student-card.ir/post/72 مرکز چاپ انواع کارتهای پی وی سی به وسیله خدمات جدید و کاربردی تر .<div>مرکز روشهای نوین و جدید بع خدمات اصلی کارتهای پی وی سی چاپ می شوند .</div><div>اصلی ترین مرکز چاپ کارت پی وی سی به روشهای مدرن تر .</div><div>خدمات چاپ کارتهای دانشجویی المپیکی به روشهای جدید و مدرن تر .</div><div><br></div><div><br></div><div>مرکز چاپ انواع کارتهای ورزشی پی وی سی به خدمات بهتر .</div><div>تخصصی ترین راهکار به خدمات بهتر انواع کارتها چاپ می شوند .</div><div>طراحی کارت دانشجویی به روشهای جدید و المپیکی .</div><div><br></div> text/html 2016-07-22T12:16:22+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc بخشش در چاپ کارت دانشجویی pvc http://www.student-card.ir/post/71 چاپ کارت دانشجویی pvc خدمات دوستی را برای بخشش بالا و خدمات چاپی کارتها را با طراحی اصولی انجام می شود .<div>خدمات طراحی انواع کارت دانشجویی همراه گذشت برای بهترین طراح بهتر انجام می شود .</div><div>خدمات اصولی به روشهای بهتر بخشش برای انواع کارتها مدرن تر انجام می شود .</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>تخصصی ترین روشها برای چاپ انواع کارت ها خدمات اصولی برای بخشش و مدرن کردن کارتها به کار می رود .</div><div>عفو در محیط دانشگاه به سود همه و پیشرفت در کلاس ها می شود .</div><div>چاپ کیفیت کارت دانشجویی برای پیشبرد اهداف کاربردی است .</div> text/html 2016-07-06T16:40:43+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc مراحل چاپ کارت دانشجویی http://www.student-card.ir/post/70 مرحله چاپ کارت دانشجویی می تواند بر مدارک باشد و برای اگثر دانشجویان تهیه از راحت باشد ,<div>صفحه نمایش چاپ کارت دانشجویی در نرم افزارهای چاپ کارت بهتر مشخص می شود ,</div><div>اصلی ترین مرکز چاپ کارت پی وی سی پرسنلی به خدمات بهتر انواع کارت ها را می تواند در شرایطی بهتر تولید کرد .</div><div><br></div><div><br></div><div>مراکز چاپ و طراحی کارت دانشچویی به مراحل چاپ کارت توجه کنند,<br>خدمات مرحله به مرحله چاپ کارت دانشجویی برای چاپ بهتر و مرتب تر کارتها موثر است,</div><div>اصول و خدمات کارتهای دانشجویی به ترتیب انجام می شود .</div> text/html 2016-07-03T15:20:38+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc آموزش رایگان دانشجویی http://www.student-card.ir/post/69 خدمات آمورشی رایگان به روشهای بهتر همه کارتها را می توانند به خدمات بهتر کامل تر چاپ شوند .<div>تخصصی ترین مراکز چاپ کارت به وسیله خدمات بهتر انواع کارتها چاپ می شوند .</div><div>اصولی ترین خدمات چاپ کارت پی وی سی به وسیله پرینترهای چاپ کارت پی وی سی با هم چاپ می شوند .</div><div>اصلی ترین مرکز در خدمات چاپ انواع کارتها خدمات بهتر و مدرن تر کارتها خواهد بود .</div><div>آموزش خدمات دانشجویی به وسیله روشهای مدرن .</div> text/html 2016-06-15T05:35:52+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc اثرات چاپ کارت دانشجویی http://www.student-card.ir/post/68 مرکز نتیجه چاپی انواع کارتهای پی وی سی خدمات بهتر انجام می شود .<div>اصلی ترین خدمات به راهکارهای متفاوت چاپ کارتها به خدمات بهتر و کامل تر می تواند خدمات را طراحی شده چاپ کند .</div><div>خدمات بهتر به وسیله خدمات چاپ کارت پرسنلی به راهکارتهای متفاوت چاپ کارتهای داننشجویی به خدمات بهتر تولید می شوند .</div><div>اصلی ترین مرکز چاپ کارت پی وی سی پرسنلی به خدمات بهتر و کامل تر .</div><div>خدمات بهتر به وسیله چاپگرهای کارت پی وی سی .</div><div>اثرات چاپ دانشجویی کارتها روی مقرارت دانشگاه ها .</div><div>نتیجه خدمات چاپی کارتهای دانشجویی .</div><div>مراکز مفهوم چاپ کارت دانشجویی به خدمات بهتر و مدرن تر .</div><div><br></div> text/html 2016-06-02T16:35:19+01:00 www.student-card.ir مرکز خدمات چاپ کارت پی وی سی pvc اصلی ترین کارت دانشجویی http://www.student-card.ir/post/67 چاپ کارت دانشجویی به وسیله خدمات بهتر و کامل تر می شود کارتها را با تکنولوژی های بهتر آشنا کرد .<br>خدمات چاپ به وسیله کارتهای دانشجویی چاپ کارت فراتر از کارت بدون گوشه(چاپ لب به لب کارت )<br>&nbsp;بهتر و مدرن تر می تواند انجام شود .<div>راهکار بهتر برای چاپ و خدمات اصولی برای چاپ اصلی کارت ها به کار می رود .</div><div>چاپ همده انواع کارتهای دانشجویی مخزن ورودی 14532 عدد کارت و مخزن خروجی 231 عدد کارت &nbsp;به وسیله پرینترهای مهم چاپ کارت دانشجویی بهتر تولید می شود .</div><div>مرکز خدمات چاپ اصلی به وسیله پرینترهای چاپ کارت مشخص می شوند .</div><div>چاپ با اهمیت و خدمات نیرومند چاپ کارتهای دانشجویی .</div><div>خدمات چاپ اصلی و مهم تر &nbsp;چاپ بر روی انواع کارت (ساده ،مغناطیسی، مایفر ،هوشمند ،بدون تماس ) کارتهای دانشجویی به وسیله پرینترهای جدید&nbsp;</div><div><div>پرینتر کارت شناسایی یکرو با قابلیت ارتقاء به سیستم چاپ دو روی کارت دانشجویی pvc</div><div><br></div></div>